Periodická tabulka - informace o prvcích

Vážení přátelé, kolegové, milé děti,
Novinka! verze pro Android tablety (15.2.2015).
verze 3.56 PTable356.apk (328 kB)
Verze má shodné vlastnosti jako verze pro Windows. Je určena pouze pro TABLETY o velikosti 7" a větší a rozlišením 1024×600 a vyšší. Vyžaduje minimálně Android verze 3.2 (Honeycomb)
Důvodem výše uvedených omezení je to, aby se tam vešly všechny prvky a byly "viditelné" běžným okem a "ťukatelné" běžným prstem.
Omezení: Aplikace funguje bez omezení na tabletech s nastaveným českým prostředím. Na zbývajících (anglické, německé, ...) po měsíci expiruje.
Aktuální verze pro MS Windows 2.85 (12.5.2007) přidány slovenské názvy prvků.
verze 2.85 (česká + slovenská) PTableSk.exe (56 kB)
verze 2.84 (česká) PTable.exe(79 kB)
od verze 2.84
Testování pozice a názvu prvku (pro pořad "hodina pravdy" ČT).
Aktualizovány atomové relativní hmotnost Ar dle IUPAC 2001.
Přidána funkce zobrazování typických oxidačních čísel, období objevu, skupenství, radioaktivity.
V nastavení přibyla možnost označení skupin periodické tabulky. Existují 3 typy.
  1. CAS (Chemical abstract society) - označuje skupiny římskými číslicemi I-VIIII a písmenem A (hlavní skupina) nebo B (vedlejěí skupina)
  2. IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) stará verze - označuje skupiny římskými číslicemi I-VIII a písmenem A (prvních 8 skupin) B (další)
  3. IUPAC nová verze - označuje skupiny arabskou číslicí 1-18
Mně osobně vyhovuje označení skupin podle CAS, protože nese největší informační hodnotu. Z čísla skupiny lze odvodit oxidační čísla prvku (jsou rozlišeny přechodné prvky od nepřechodných).

více informací pod linkem [EXE aplikace] vlevo
Pro zájemce nejen o prvky ale i o molekuly je k dispozici Ekotoxikologická databáze obsahující přes 120 tisíc záznamů (chemických látek).
Ekotoxikologická databáze

Graf výskytu prvků ve Vesmíru a poměrné zastoupení jejich izotopů na Zemi. S komentářem kde a jak prvky vznikají (+ dosud neodpovězené otázky jejich vzniku)


WinCE Periodická tabulka existuje od července 2001 i ve verzi pro WindowsCE vz. 3.0. - je tedy použitelná např. iPAQ (Compaq). Došlo sice k redukci možností, ale základní funkce jsou zachovány (názvy ve 4 jazycích - Cz, Eng, Ger, Lat; atomová rel. hmotnost, elektronegativita a elektronová konfigurace). Program nevyžaduje instalaci ani další doprovodné komponenty, pouze se zkopíruje do libovolného adresáře a spustí. PTableCE.vb

První aplikací (dnes již historickou) je ActiveX Control (Periodická tabulka) naprogramovaný pomocí Visual Basic CCE 5.0 (sponzor Microsoft CZ). Lze ho použít obecně ve všech kompatibilních aplikacích na Vašem počítači (MS Access, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word a dalších), protože po úspěšném natažení je uložen a zaregistrován v operačním systému. Pro jeho správnou funkci musí systém obsahovat knihovnu MSVBVM50.dll (ta se stahuje nezávisle spolu s vlastním ActiveX kontrolem). Nyní byl tento Control převeden na EXE. Bližší informace pod odkazem [EXE aplikace].

Příklad využití ActiveX Controlu je ukázán na propojení s databází údajů o chemických prvcích - odkaz [Databáze]. Databáze obsahuje

Pokud byste mohli přidat další údaje jsem připraven ke spolupráci.
Samotný ActiveX Control stejně jako EXE verzi lze použít pro výuku názvů chemických prvků.

Druhým typem aplikací je periodická tabulka naprogramovaná v DHTML. Na méně výkoných počítačích nelze brát slovo Dynamický vážně (ActiveX Control - je přece jen "program"). Veškeré programování se zde odehrává ve Visual Basic Scriptu (verze 3.0), který je podporován MS IE od verze 4.x . Příklad využití DHTML je ukázáno

Upozornění:
Tyto aplikace vyžadujíi MS Internet Explorer 3.× a vyšší - nejlépe verzi 6.0


Zde naleznete řadu dalších informací o periodické tabulce a chemických prvcích
 Chemie - periodická tabulka prvků


© 1999-2016, RNDr. Pavel Piskač