Vánoční turnaj ("ve čtyřce") historie a současnost


Jan Horáček

PŘÍRUČKA KŘÍŽOVÉHO PĚTNÍKOVÉHO MARIÁŠE

s přihlédnutím ke hře honerů


Recenzovali:
František Klonfar o.a. KTV UK
zms. Sláva Šíp o.a. KTV VŠE

Chtěl bych jim tímto poděkovat za cenné rady, které mi pomohly při sepsání této příručky.
Věnováno památce dvou vynikajících osobností českého mariáše, kteří se zasloužili o to, že jsem poznal krásy této hry.

Jsou to:
Karel Hájek, ředitel v.v.
Dr. Jeronym Řepa, o.asistent KTV př. fakulty UK


Copyright by Jan Horáček
(Graphic design Pavel Piskač & Vilém Čermák)

Praha
prosinec 1985
březen 1989