III. SCHVÁLENÍ VOLBY

Pokud se volící hráč rozhodne hrát zvolenou hru a nechce hrát ani betla /např. viz kap. II, bod c/2./ ani durcha, zeptá se "Jaké je eso /desítka, čtyřka apod./?", nebo jen suše konstatuje "Eso /desítka, čtyřka atd./ zůstalo". To znamená, že možnost hrát betla či durcha přepouští hráči po své levici Když ani ten nechce hrát žádnou z výše uvedených her, řekne: "Dobrý." /nebo stačí klepnutí volnou rukou do desky stolu, či použít rčení z licitovaného mariáše "Pass"/. A možnost má další hráč, posléze i poslední. Řekne-li jeden z hráčů "špatný", znamená to, že zvolená hra se nebude hrát a trumfy nebudou platit. Volící hráč musí "stáhnout volbu", tzn. dát si kartu na volbu zpět do svého listu, aniž by ji někomu ukázal.

Může se stát, že sám volící hráč řekne "špatný", musí však ještě počkat na schválení dalších hráčů, neboť i oni mohou říci o barvě, že je "špatná". Když jsou všichni "dobří", může se začít hrát hra, nejsou-li, hlásí hráč, který první řekl "špatný", hru, kterou hodlá hrát - atd. až k poslednímu. Hráč, který nechtěl hrát betla či durcha, v této situaci mlčí. Když jsou dva /či 3,4/ hráči "špatní", hru získává ten, kdo chce hrát hru nejvyšší. Proto opět v pořadí, ve kterém říkali "špatná", konkretizují, do chtějí hrát.

Stupnice je:

  1. "durch s" /v tom jsou zahrnuty/:
    1. chytrý
    2. "za dva"
    3. za více štychů
  2. betl
  3. durch sám.
V této stupnici je nejnižší "durch s", protože v ní si vedoucí hráč bere na pomoc ještě jednoho spoluhráče. Betl, ve kterém je snahou neuhrát ani jeden štych, je na místě druhém, protože do takové hry se pouští hráč sám a nemůže spoléhat na ničí pomoc /musí očekávat pravý opak pomoci/. A hrou nejvyšší je durch /"durch sám", jak se někde říká/, ve kterém je hráč na uhrání všech karet osamocen proti třem soupeřům.

Pokud se i potom najdou dva /mohou být teoreticky i čtyři/ hráči, kteří chtějí hrát stejnou hru, má právo ji hrát ten hráč, který hlásil dříve "špatnou barvu" /je v pořadí první/. Když si někdo vylicituje /dá se hovořit o jakémsi druhu licitace/ "durcha s" /nezáleží na tom, hraje-li "chytrého", "za dva" či za více štychů - tyto hry jsou si v licitaci rovny, má přednost hráč, který je první v pořadí/, musí ohlásit, s kým hraje. Tedy s kartou, jejíž majitel je jeho spoluhráč, nebo oznámí, že hraje "s chytrým". Potom se teprve může začít flekování /viz kapitola IX/. Po skončení flekování /"opadnutí vášní"/ můžeš ohlásit, jedná-li se o durcha za dva či tři štychy. Má-li spoluhráč požadovaný počet jistých štychů, je hra skončena a nastává placení /viz. kap. XI/. Pokud je nemá, mlčí, neprozrazuje se a vyčká vývin věcí dalších. Pokud je jemu příznivý a v průběhu hry získá požadovaný počet štychů, ohlásí tento fakt a hra tím končí.