XI. PLACENÍ

Po skončení každé hry je nutné provést finanční vyrovnání (zaplatit či inkasovat). Je tak nutno učinit před započetím další hry. (Můžeš sice po prohrané hře říci: "Zaplatím, až mě přejde vztek", ale jako odklad platby se to nepřijímá.) Rozdávající hráč se někdy pro urychlení hry snaží nejdříve rozdat a pak zaplatit, ale to jenom vnáší zmatek do další hry. Také je nepřípustné tvrdit, že nemáš drobné na zaplacení a papírové se ti nechce měnit; co jsi prohrál, to zaplať hned.

Cenu hry si vypočítáš jednoduchým součtem položek, podle toho, z kolika částí se hra skládala (Např.: Hra + sedma + hlášená osma mínus flekovaná devítka). Při betlu a durchu jsou počty velmi jednoduché. Horší je to již u stovky. Při uhrané stovce se násobí základní sazba počtem uhraných desítek přes stovku plus jedna (např. bylo uhráno 140 v červených bez fleku na sto - 4+1 krát 0,4 se rovná 2,-). U stovky prohrané se počítají "pády", t.j. trestné desítky. Při uhraných čtyřech desítkách (10, esa nebo poslední štych) se jedná o jeden pád, je-li k tomu ještě jedna "dvacka", jedná se o pády tři. Při hlášení stovky bez "čtyřky" (tedy tzv. stovka na dvacku) je už druhá desítka uhraná soupeři prvním pádem hráčů, kteří stovku hlásili. Výpočet se provádí prostým násobením ceny stovky krát počet pádů.

Pokud máš pochybnosti, stačí nahlédnout do přiložené tabulky.
Poznámka: Někde se místo placení v hotovosti zapisují vyhrané sumy na papír a vyplácejí až po poslední hře. Při tomto způsobu placení chybí hmatatelná radost z výhry, nehledě k tomu, že při konečném sčítání vznikají zmatky - nikdy nesouhlasí položky "mají dát" a "dostanou".

Obecně

Základní taxa pro vše je pětihaléř (0,05 Kč) (mimo betla a durcha). Všechno, co je hlášeno, tuto základní taxu zdvojnásobuje. Červená barva stojí také dvakrát tolik co barvy ostatní.

Tedy:
Hlášená osma červená stojí 0,20 Kčs /0,05 základ x 2 za červenou barvu x 2 za hlášení honera/.
Stovka hlášená stojí 0,20 Kčs /0,05 základ x 2 za stovku x 2 za hlášení stovky/.
Červená stovka stojí 40 haléřů. Betl je za padesátník, durch za korunu.

Dále potřebuješ vědět, že:
flek 2× základní sazba
re 4× základní sazba
tutti 8× základní sazba
boty 16× základní sazba
kalhoty 32× základní sazba
kaiser 64× základní sazba

Stovka hlášená omylem bez mariáše se počítá jako renonc.
Pokud vznikne renonc v průběhu hry, hra tím končí a již se nedohrává. Není nejšťastnějším řešením vracet nesprávně hrané karty zpět a snažit se vynášet jiné. Při posledním štychu nemůže renonc vzniknout, ale může vyplout na povrch "Réza", zahraná v některém z předchozích štychů.

Poznámka: Když vznikne renonc bez zásadního významu pro průběh hry /např. přebití filka spodkem místo králem/, lze ho tolerovat /pachateli vyslovit důtku/ a hru dohrát, vše ovšem záleží na dohodě mezi hráči. Někde je zavedeno, že hráč, který udělá "renonc", musí zaplatit protihráčům cenu jím pokažené hry, což má tu nevýhodu, že když při renoncu ve stovce není jasné, kolik se má zaplatit, a při placení pouze základní sazby by mohlo dojít k taktizování ze strany prohrávajících /zvláště pak, je-li ve hře více dvacek/, kteří by zahráli tzv. "úmyslný renonc". Takové taktiky doporučuji vyloučit ze hry okamžitě a doživotně. Někde penalizují spáchání renoncu korunou pro každého zúčastněného hráče /někde jen protihráče/, někde objednává chybující hráč "kořaličku" pro všechny svědky jeho "Rézy", což ovšem zase dopomáhá k dalším a dalším renoncům. Myslím si ale, že nejrozumnější je pouze napomenout hráče, který udělal "renonc" a chystá se zaplatit, slovy: "Až se to naučíš hrát, tak to od tebe budeme chtít platit!". /Pokud to udělá znovu, doporučuji mu přečíst si tuto příručku ještě jednou/.

Ceník pětníkového mariáše
Při placení je slušností zachovávat tzv. pravidlo šesti mincí, které říká, že platba by měla být uskutečněna maximálně šesti mincemi, čímž se zabraňuje "Pyrrhovu vítězství", při kterém se stáváš výhercem malé částky, ale velkého množství "habešanů". Někteří hráči zase tvrdí, že čím víc peněz, tím lépe, a tak záleží především na dohodě mezi hráči. Při nedostatku pětihaléřů /v poslední době rychle mizí z oběhu/ mezi hráči je možné použít "společný desetník", což je desetihaléř položený mezi dva hráče /sousedy/, z nichž každý je majitelem právě zmíněného "pětníku".

Pokud ti soupeř nezaplatil za minulou hru, je slušné se ho zeptat: "Nechceš něco zpátky?", nebo "Už zase dělá blbého". Také je možné nechat ležet na stole karty, které jsou ti rozdány k další hře a tvrdit: "Nějak mi nejdou zvednout od stolu". Je zajímavé, že se většinou v každé mariášnické partě najde jedinec, kterého je stále nutné upomínat na jeho povinnost zaplatit prohranou hru /tzv. notorický neplatič/, ale běda tomu hráči, který by mu vyplatil, byť omylem, o pětník méně.

Dostaneš-li zaplaceno málo, upozorni na to slovy: "To je jen záloha.".
Dostane-li zaplaceno jen tvůj spoluhráč, přihlaš se slovy: "Ale já jsem hrál taky dobře !".
Svoje finanční nároky můžeš urgovat též slovy "kasa cink", "při placení se usmívejte" nebo povzbudit "neplatiče" výzvou : "Solím, solím! ".
Výhru většího obnosu si můžeš pochválit výrazem: "Holky, pojďte ke mně, já jsem váš táta.", nebo /po předchozích prohrách/ výrazem "Dobří holubi se vracejí.".
"Tak dobře jsem zase nehrál", bývá nejčastější komentář k zaplacení vyšší částky, než ti za minulou hru náleží.
Je nepřípustné si peníze brát, měnit je či jinak manipulovat s penězi, které má druhý hráč na hromádce před sebou. Platí to i v případě, že by si chtěl vzít pouze sumu jím vyhranou a soupeřem nezaplacenou.
Do karet se nepůjčuje, což platí v každé karetní hře.

Mince: 5 haléř pětník, "habešan"
10 haléř pěťák
20 haléř šesťák, "šoustecký", "šoustavec"
50 haléř "padík", dva a půl šesťáku, "pandesrátník"
1 Kčs koruna, "kačka", "kačenka"
2 Kčs dvojka
5 Kčs "bůr", "bůrský"