1309-60-0 
oxid olovičità ...

 identifikace látky Identifikace
 Toxikologie Toxikologie
 Fyzikální vlastnosti Fyzikální vl.
 Zákony, netodické pokyny, limity Legislativa
 Informace o nebezpečnosti na Internetu Nebezpečnost