Toxikologie

obsahuje toxikologická data popisující nebezpečnost vybrané látky, jak pro chronické, tak akutní účinky. Mezi základní hodnoty patří RfD, IU, LD50, LC50, které slouží jako vstupní data např. pro hodnocení rizik a další nástroje pro hodnocení stavu životního prostředí (hodnocení životního cyklu - LCA).
© 1996-2017 RNDr. Pavel Piskač, Vilém Čermák

Valid XHTML 1.0!Valid CSS