Obecné vlastnosti

Slouží k prvotní orientaci v problematice dané látky ve vztahu k ŽP. Obsah tvoří popis vlastností a dalších charakteristik (průmyslové ukazatele). Obecný úvod popisuje základní chemické vlastnosti vybrané látky. Další položky popisují výrobu, výskyt v přírodě, výskyt v důsledku lidské činnosti, chování (osud) v životním prostředí.
© 1996-2016 RNDr. Pavel Piskač, Vilém Čermák

Valid XHTML 1.0!Valid CSS