Léčiva / Farmaka

Tato část obsahuje odkazy na Český Lékopis '97, který vyšel jako příloha k vyhlášce č. 1/1998 Sb. Poté byl ročně aktualizován: Od 1. září 2003 sice Český Lékopis '97 přestává platit (zrušen vyhláškou č. 258/2003 Sb. ze dne 29. července 2003, ... kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2001 Sb. a vyhlášky č. 180/2002 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.).
Nicméně většina článků zůstává nezměněna i v novém "nelegislativním" Lékopisu 2002.
© 2001-2017 RNDr. Pavel Piskač, Vilém Čermák

Valid XHTML 1.0!Valid CSS