Odkazy na Internetové zdroje

Obsahuje odkazy na jiné WWW servery, kde lze najít zejména bezpečnostní listy, fyzikální vlastnosti ekologické informace pro sledované chemické látky. Bezpečnostní listy obsahují informace o účincích na organismus, ochraně před poškozením lidského těla, první pomoci a nápravných opatřeních (bezprostředních i sanačních) v případě havárie. Vzhledem k nedostatku zpracovaných dat jsou zařazeny odkazy na zahraniční servery (univerzitní, výrobců a distributorů), které obsahují bezpečnostní listy v anglickém jazyce (MSDS)


© 1996-2017 RNDr. Pavel Piskač, Vilém Čermák

Valid XHTML 1.0!Valid CSS