Fyzikální vlastnosti

obsahují základní údaje pro posouzení chování látky v životním prostředí. Rozdělovací koecifienty
© 1996-2017 RNDr. Pavel Piskač, Vilém Čermák

Valid XHTML 1.0!Valid CSS