Toxikologie

methylbenzen

C7H8Mr 92,1402
CAS108-88-3 EEC203-625-9ES601-021-00-3UN1294RTECSXS5250000ICSC0078
MPLs = 3 ppm (akutní) člověk (akutní inhalační)
Neurological
30 
MPLs = 1 ppm (chronická) člověk (chronická inhalační)
Neurological
30 
MPLs = 0,8 mg×kg-1×den-1 (akutní) člověk (akutní orální)
Neurological
300 
MPLs = 0,02 mg×kg-1×den-1 (subchronická (intermediální)) člověk (subchronická (intermediální) orální)
Neurological
300 
Akutní expozice
LC50 = 26-31 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnows) ()
(30-day-starý minnows) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LD50 = 1,15 g/kg myš (intraperitoeálně)
 
LD50 = 1,64 g/kg krysa (samice) (intraperitoeálně)
 
LC0 = 10 mg/l pstruh duhový (akutní)
 
LD50 = 12,124 mg×kg-1 králík (akutní dermální)
 
LC = 120 mg/l (scenedesmus quadricauda) (akutní)
smrt populace
:EC0 
LC50 = 13 mg/l slunečnice velkoploutvá (lepomis macrochirus|bluegill, sunfish|blauer sonnenbarsch) (akutní)
smrt 50% populace
 
LC50 = 13 mg/l (96 hod) for bluegill was ()
(95% CONFIDENCE LIMIT 11-15 MG/L) @ 21-23 °C po expozici toluenem (nespecifikované podmínky pokusu) 
LD50 = 14,1 ml/kg králík (dermálně)
 
EC50 = 14,6 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnow) ( )
(confidence limit 14.0 to 15.1 mg/l), flow-through bioassay with measured concentrations, 24.7 °C, dissolved oxygen 6.9 mg/l, hardness 45.4 mg/l calcium carbonate, alkalinity 43.4 mg/l calcium carbonate, and pH 7.89. Effect: loss of equili  
LC50 = 17 mg/l (24 hod) for bluegill was ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LD50 = 2,6 - 7,5 g/kg krysa (orálně)
 
Chronická orální expozice
RfD = 200,0×10-3 mg/(kg×den) (chronická orální)
Changes in liver and kidney weights
 
Akutní expozice
LC50 = 210 mg/l calandra granaria (grain weevil) ( )
(ve vzduchu)  
LC50 = 22 mg/l aedes aegypti-4th instar (mosquito larvae) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 24,2-74,2 mg/l (24 hod) nitocra spinipes (copepod) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 240 mg/l (96 hod) channel catfish ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 25-36 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnows) ()
(1-day posthatch protolarvae) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 26700 ppm (1 hodina) krysa (akutní inhalační)
 
LC50 = 277-485 mg/l (96 hod) cyprinodon variegatus (sheepshead minnow) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 28 ppm (96 hod) cancer magister (crab larvae stage i) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 313 mg/l (48 hod) dafnie magna, (water flea) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 33 mg/l (24 hod) artemia salina (brine shrimp) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 34,27 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnow) ( )
(95% Confidence Limits= 22.83-45.86 mg/l) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 36,2 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnow) ( )
(confidence limit 29.4 to 44.6 mg/l), flow-through bioassay with measured concentrations, 24.7 °C, dissolved oxygen 6.9 mg/l, hardness 45.4 mg/l calcium carbonate, alkalinity 43.4 mg/l calcium carbonate, and pH 7.89.  
LC50 = 4,3 ppm (96 hod) crangon franciscorum (shrimp) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
Chronická inhalační expozice
RfC = 400,0×10-3 mg/m3 (chronická inhalační)
Neurological effects.
 
Akutní expozice
LC50 = 55-72 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnows) ( )
(embryos), (nespecifikované podmínky pokusu)  
TLm = 56-34 mg/l (24-96 hod) pimephales promelas (fathead minnow) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 57,68 mg/l (96 hod) karas zlatý (carassius auratus auratus) ( )
(95% Confidence Limits= 48.87-68.75 mg/l) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 59,30 mg/l (96 hod) lebistes reticulatus (guppy) ( )
(95% Confidence Limits= 50.87-70.34 mg/l) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LC = 60 mg/l (daphnia sp.) (akutní)
smrt populace
:EC0 
TLm = 63-59 mg/l (24-96 hod) lebistes reticulatus (guppy) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 7,3 mg/l (96 hod) morone saxatilis (striped bass) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 9,5 ppm (96 hod) palaemonetes pugio (grass shrimp) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 96 mg/l pstruh duhový (akutní)
smrt 50% populace
 
LC50 = 26-31 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnows) ()
(30-day-starý minnows) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LD50 = 1,15 g/kg myš (intraperitoeálně)
 
LD50 = 1,64 g/kg krysa (samice) (intraperitoeálně)
 
LC0 = 10 mg/l pstruh duhový (akutní)
 
LD50 = 12,124 mg×kg-1 králík (akutní dermální)
 
LC = 120 mg/l (scenedesmus quadricauda) (akutní)
smrt populace
:EC0 
LC50 = 13 mg/l slunečnice velkoploutvá (lepomis macrochirus|bluegill, sunfish|blauer sonnenbarsch) (akutní)
smrt 50% populace
 
LC50 = 13 mg/l (96 hod) for bluegill was ()
(95% CONFIDENCE LIMIT 11-15 MG/L) @ 21-23 °C po expozici toluenem (nespecifikované podmínky pokusu) 
LD50 = 14,1 ml/kg králík (dermálně)
 
EC50 = 14,6 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnow) ( )
(confidence limit 14.0 to 15.1 mg/l), flow-through bioassay with measured concentrations, 24.7 °C, dissolved oxygen 6.9 mg/l, hardness 45.4 mg/l calcium carbonate, alkalinity 43.4 mg/l calcium carbonate, and pH 7.89. Effect: loss of equili  
LC50 = 17 mg/l (24 hod) for bluegill was ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LD50 = 2,6 - 7,5 g/kg krysa (orálně)
 
Chronická orální expozice
RfD = 200,0×10-3 mg/(kg×den) (chronická orální)
Changes in liver and kidney weights
 
> Akutní expozice
LC50 = 210 mg/l calandra granaria (grain weevil) ( )
(ve vzduchu)  
LC50 = 22 mg/l aedes aegypti-4th instar (mosquito larvae) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 24,2-74,2 mg/l (24 hod) nitocra spinipes (copepod) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 240 mg/l (96 hod) channel catfish ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 25-36 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnows) ()
(1-day posthatch protolarvae) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 26700 ppm (1 hodina) krysa (akutní inhalační)
 
LC50 = 277-485 mg/l (96 hod) cyprinodon variegatus (sheepshead minnow) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 28 ppm (96 hod) cancer magister (crab larvae stage i) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 313 mg/l (48 hod) dafnie magna, (water flea) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 33 mg/l (24 hod) artemia salina (brine shrimp) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 34,27 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnow) ( )
(95% Confidence Limits= 22.83-45.86 mg/l) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 36,2 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnow) ( )
(confidence limit 29.4 to 44.6 mg/l), flow-through bioassay with measured concentrations, 24.7 °C, dissolved oxygen 6.9 mg/l, hardness 45.4 mg/l calcium carbonate, alkalinity 43.4 mg/l calcium carbonate, and pH 7.89.  
LC50 = 4,3 ppm (96 hod) crangon franciscorum (shrimp) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
Chronická inhalační expozice
RfC = 400,0×10-3 mg/m3 (chronická inhalační)
Neurological effects.
 
Akutní expozice
LC50 = 55-72 mg/l (96 hod) pimephales promelas (fathead minnows) ( )
(embryos), (nespecifikované podmínky pokusu)  
TLm = 56-34 mg/l (24-96 hod) pimephales promelas (fathead minnow) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 57,68 mg/l (96 hod) karas zlatý (carassius auratus auratus) ( )
(95% Confidence Limits= 48.87-68.75 mg/l) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 59,30 mg/l (96 hod) lebistes reticulatus (guppy) ( )
(95% Confidence Limits= 50.87-70.34 mg/l) (nespecifikované podmínky pokusu)  
LC = 60 mg/l (daphnia sp.) (akutní)
smrt populace
:EC0 
TLm = 63-59 mg/l (24-96 hod) lebistes reticulatus (guppy) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 7,3 mg/l (96 hod) morone saxatilis (striped bass) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 9,5 ppm (96 hod) palaemonetes pugio (grass shrimp) ( )
(nespecifikované podmínky pokusu)  
LC50 = 96 mg/l pstruh duhový (akutní)
smrt 50% populace
 
MPLs = 3 ppm (akutní) člověk (akutní inhalační)
Neurological
30 
MPLs = 1 ppm (chronická) člověk (chronická inhalační)
Neurological
30 
MPLs = 0,8 mg×kg-1×den-1 (akutní) člověk (akutní orální)
Neurological
300 
MPLs = 0,02 mg×kg-1×den-1 (subchronická (intermediální)) člověk (subchronická (intermediální) orální)
Neurological
300 


IRIS US EPA


© 1996-2017 RNDr. Pavel Piskač, Vilém Čermák

Valid XHTML 1.0!Valid CSS